CZŁONKOSTWO

Jesteśmy członkiem poniższych organizacji:

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange)

Sedex jest organizacją członkowską dla firm, które są zaangażowane w ciągłe doskonalenie etycznego postępowania w ich łańcuchu dostaw. Platforma oferuje szereg narzędzi - także dla osób nie będących członkami - dla etycznego zarządzania łańcuchami dostaw.

www.sedex.org.uk

 

Eco Vadis

EcoVadis to międzynarodowa platforma wspierająca przedsiębiorstwa w ocenie ich dostawców pod kątem szacunku dla środowiska naturalnego i potrzeb społecznych. EcoVadis stosowana jest w 110 krajach. Zawiera 150 kryteriów oceny firm. Na całym świecie ponad 25 tys. dostawców spełnia kryteria tej normy. Coraz częściej certyfikatu EcoVadis wymagają od polskich firm czołowe międzynarodowe koncerny.

https://www.ecovadis.com

 

 

Business Social Compliance Initiative

BSCI jest międzynarodowa inicjatywa dla firm zaangażowanych w poprawę warunków pracy w fabrykach i gospodarstwach na całym świecie. BSCI zrzesza ponad 1000 firm wokół jednego wspólnego kodeksu postępowania w celu budowania etycznego łańcucha dostaw krok po kroku, zorientowanego na rozwój systemu. Kodeks postępowania BSCI opiera się na najważniejszych międzynarodowych konwencjach dotyczących ochrony praw pracowniczych, w szczególności (MOP) i zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy. Tak jak wszystkie firmy uczestniczące w BSCI,Sandex Bis  zobowiązała się do wdrożenia Kodeksu w ramach łańcucha dostaw.

http://www.bsci-intl.org

 

Solidni w Biznesie

Program Partnerski Solidni w Biznesie niezmiennie, już od ponad dziesięciu lat promuje wartości zaufania, wiarygodności i bezpieczeństwa w kontaktach handlowych pomiędzy firmami branży reklamowej. Celem programu jest wspieranie przedsiębiorstw, biorących w nim udział, w budowaniu reputacji, wzmocnieniu pozytywnego wizerunku oraz wyróżnieniu spośród konkurencji. Zasady rządzące programem są niezmienne. Firmy posiadające referencje innych uczestników programu lub wiodących firm na rynku otrzymują Certyfikat Solidni w Biznesie, będący potwierdzeniem najwyższej wiarygodności finansowej. Członkostwo w Programie Solidni w Biznesie nadaje prestiż oraz wiarygodność, które tworzą nienaruszalny fundament w działalności każdej firmy a uczestnicy programu posługując się Certyfikatem czy logiem SWB, potwierdzają informację o solidności i wypłacalności firmy.

www.swb-partners.com

 

Polska Izba Artykułów Promocyjnych

Polska Izba Artykułów Promocyjnych powstała w lutym 2007 roku. Zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze zajmujące się usługami i produkcją artykułów promocyjnych, importem, jak również firmy prowadzące działalność jako agencje reklamowe.

Na dzień dzisiejszy liczy ponad 160 członków, którymi są przedsiębiorstwa sektora prywatnego i polskie oddziały zagranicznych koncernów, a wachlarz oferowanych przez nie usług obejmuje wszystkie rodzaje spotykanych na rynku artykułów promocyjnych. W szeregach Izby zrzeszone są największe i najważniejsze firmy z grupy dystrybutorów i producentów artykułów promocyjnych, ale także agencje reklamowe, organizatorzy targów branżowych i opiniotwórcze media branżowe.

www.piap-org.pl

Promotional Product Service Institute

PSI jest jedną z najważniejszych sieci promocyjnej branży produktów - posiada cenne zalety: Jako producent można skorzystać z doskonałych możliwości sprzedaży. PSI łączy ponad 7000 wysokiej jakości produktów promocyjnych różnych firm w całej Europie i na świecie.

www.psi-network.de